Naše zajednice

Freising: Korizmena duhovna obnova

U nedjelju, 18. ožujka, u Hrvatskoj katoličkoj župi Freising održana je korizmena duhovna obnova, koju je predvodio mons. dr. Alexander Hoffmann, koji je na čelu dušobrižništva za katolike drugih materinskih…

Pročitaj više

MÜNCHEN: Korizmeni duhovni impuls

U sklopu korizmenih događanja u Münchenu je priređen “Duhovni impuls” u organizacije Frame Hrvatske katoličke župe München, u nedjelju, 18. ozujka. Duhovni impuls je vodio fra Josip Repeša, provincijski duhovni…

Pročitaj više