Naše zajednice

FRANKFURT AM MAIN: Duhovna obnova u došašću

Adventsku duhovnu obnovu u Hrvatskoj katoličkoj župi Frankfurt am Main, od 7. do 9. prosinca, predvodio je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, franjevac Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u…

Pročitaj više