Naše zajednice

Božićna proslava i Nikolinje u HKŽ München

U kontekstu „slavljenja svetoga“ sekularizirani je “čovjek kao dijalektičko biće, stalno na kušnji da sveto zamjeni sa svjetovnim, te je nemoguće ustanoviti kada je kod njega blagdan življen kao profana…

Pročitaj više

Duhovna obnova u HKŽ u Münchenu

U četvrtak, 28. studenoga u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Münchenu održana je duhovna obnova za došašće pod geslom: „Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“.…

Pročitaj više