Šale i vicevi

ŠALE I VICEVI

Glagoli

Učitelj na satu objašnjava vrste glagola. Na kraju pita Juru:
– Jure, kakav je glagol „kihnuti“?
– Zarazni, gospodine učitelju!?!

Nema riječi

Ulazi muž u kuću pijan, a žena…

Pročitaj više