Duhovna poezija

DUHOVNA POEZIJA

Bože moj

kad me
pogled Tvoj dotakne
čime ću uzvratiti

budi
poput mekane ruke
koju Ti pružam
da mi oprostiš

Adolf Polegubić

Giovanni Francesco Bernardone

od onoga dana
sve je…

Pročitaj više