Crkva u svijetu

VATIKAN: Nedjeljni nagovor pape Franje

Pozvani smo uvijek imati na pameti Isusove riječi: „Ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku”. One nam pomažu odbiti opasnost da od svoje duše koja je Božje prebivalište, načinimo…

Pročitaj više
Kroatenseelsorge