Crkva u Njemačkoj

BONN: Stanje stranih katolika u Njemačkoj

Prema statistikama Dušobrižništva za katolike drugih materinskih jezika Njemačke biskupske konferencije iz Bonna u Njemačkoj sa stanjem 30. lipnja 2019. bilo je ukupno katolika bez njemačke putovnice, s njemačkom putovnicom…

Pročitaj više

Najave
Kroatenseelsorge