HRVATSKI DUŠOBRIŽNIČKI URED – FRANKFURT AM MAIN: Predviđeni termini u 2020. godini

Termini na hrvatskom jeziku:

termini za 2020 – hr

Termini na njemačkom jeziku:

termini za 2020 – D

Kroatenseelsorge